Открита процедура за доставка на аварийни скоби с дата на публикуване 12.02.2016г.Документи за участие

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП и съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 11.04.2016г.

Протокол и решение с дата на публикуване 14.04.2016г.

Договор с дата на публикуване 02.06.2016г.

Гаранции с дата на публикуване 03.06.2016г.