Открита процедура за денонощна въоражена охрана на обекти на Дружеството с дата на публикуване 11.02.2016г.Документи за участие

Разяснение по документацията с дата на публикуване 19.02.2016г.

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП и Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 28.04.2016г.

Протокол и решение с дата на публикуване 10.05.2016г.

Гаранции с дата на публикуване 31.05.2016г.

Протокол за оценка на техническите предложения с дата на публикуване 08.11.2016г.

Протокол с обща оценка и информация за жребий с дата на публикуване 10.11.2016г.

Протокол и решение с дата на публикуване 21.11.2016г.

Решение с дата на публикуване 12.12.2016г.

Договори с дата на публикуване 11.01.2017г.