Публична покана за доставка на външни и вътрешни гуми за транспортни средства и механизация с дата на публикуване 08.01.2016г. Документи

Протокол с дата на публикуване 09.02.2016г.

Договор с дата на публикуване 16.03.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.