Открита процедура за доставка на водопроводна арматура с дата на публикуване 22.12.2015г.Документи за участие
Решение за промяна

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП и Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 02.02.2016г.

Протокол и решение с дата на публикуване 02.03.2016г.

Договори с дата на публикуване 05.04.2016г.

Гаранции с дата на публикуване 13.04.2016г.

Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.