Публична покана за доставка на електроматериали НН и СН с дата на публикуване 10.12.2015г. Документи

Протокол с дата на публикуване 08.01.2015г.

Договори с дата на публикуване 04.02.2015г.
През месец февруари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.