Публична покана за доставка на смазочни материали с дата на публикуване 09.12.2015г. Документи

Протокол с дата на публикуване 14.01.2016г.
Договори с дата на публикуване 01.03.2016г.
През месец февруари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.