Публична покана за ремонт на асинхронни ел. двигатели с дата на публикуване 07.12.2015г. Документи

Протокол

Договори с дата на публикуване 04.02.2015г.

През месец януари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
През месец март 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.04.2016г.
През месец април 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.