Публична покана за доставка на резервни части за транспортни средства с дата на публикуване 27.11.2015г. Покана и документи

Протокол с дата на публикуване 17.12.2015г.
Договори с дата на публикуване 13.01.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.02.2016г.

Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.