Публична покана за застраховка „Гражданска отговорност“ с дата на публикуване 11.11.2015г. документи

Протокол с дата на публикуване 30.11.2015г.

Застрахователни полици и плащания
През месец януари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.02.2016г.