Публична покана за доставка на лабораторни консумативи с дата на публикуване 25.09.2015г. документи

Протокол с дата на публикуване 13.10.2015г.

Договор с дата на публикуване 16.11.2015г.
През месец ноември няма извършени плащания – дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.