Договаряне без обявление за доставка на електрическа енергия средно напрежение 20 kV с дата на публикуване 02.09.2015г. Решение и документи

Договор с дата на публикуване 05.10.2015г.
През месец октомври няма извършени плащания – дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.02.2016г.
През месец февруари няма извършени плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.