Доставка на електрическа енергия с дата на публикуване 12.08.2015г. Пълна документация за участие

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 12.10.2015г.

Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 12.10.2015г.

Протокол и решение с дата на публикуване 16.10.2015г.

Договори с дата на публикуване 01.12.2015г.

Гаранции с дата на публикуване 01.12.2015г.

През месец декември няма извършени плащания – дата на публикуване 19.01.2016г.
През месец януари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.

Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.

Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.

Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.