Открита процедура за доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) с дата на публикуване 16.07.2015г. Пълна документация за участие

Поради закрита сметка на ВиК ЕООД гр.Плевен в ИНВЕСТБАНК АД, паричните гаранции да се внасят в ПИБ АД: IBAN:BG09FINV915010BGN08JX5, FINVBGSF дата на публикуване 11.08.2015г.

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 24.08.2015г.

Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 08.09.2015г.

Протокол и решение с дата на публикуване 15.09.2015г.

Договор с дата на публикуване 16.10.2015г.

Гаранции с дата на публикуване 12.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.