Публична покана за доставка на поцинковани фитинги и месингова арматура за вътрешни водопроводни инсталации с дата на публикуване 05.07.2015г. документи

Разяснение с дата на публикуване 14.08.2015г.:
Във връзка с отправено запитване Ви уведомяваме, че всички необходими документи за участие в процедурата са описани в публичната покана и не се изискват допълнителни документи.

Протокол с дата на публикуване 21.08.2015г.

Договор с дата на публикуване 23.09.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.10.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.