Публична покана за доставка на работно облекло с дата на публикуване 18.06.2015г. документи

Протокол с дата на публикуване 07.07.2015г.

Договори с дата на публикуване 31.08.2015г.
През месец август няма извършени плащания – дата на публикуване 18.09.2015г.
През месец септември няма извършени плащания – дата на публикуване 20.10.2015г.
През месец октомври няма извършени плащания – дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.
През месец януари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.02.2016г.
През месец февруари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 18.03.2016г.
През месец март 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.04.2016г.
През месец април 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.05.2016г.
През месец май 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 20.06.2016г.