Публична покана за ремонт на потопяеми помпи с дата на публикуване 12.06.2015г. документи

Протокол с дата на публикуване 14.07.2015г.

Договор с дата на публикуване 30.07.2015г.
През месец юли няма извършени плащания – дата на публикуване 13.08.2015г.
През месец август няма извършени плащания – дата на публикуване 18.09.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.10.2015г.
През месец октомври няма извършени плащания – дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.
През месец декември няма извършени плащания – дата на публикуване 19.01.2016г.

През месец януари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.