Публична покана за ремонт на трансформатори с дата на публикуване 10.06.2015г. документи

Протокол с дата на публикуване 14.07.2015г.

Договор с дата на публикуване 28.07.2015г.
През месец юли няма извършени плащания – дата на публикуване 13.08.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.09.2015г.

През месец септември няма извършени плащания – дата на публикуване 20.10.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.11.2015г.
През месец ноември няма извършени плащания – дата на публикуване 18.12.2015г.
През месец декември няма извършени плащания – дата на публикуване 19.01.2016г.
През месец януари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.02.2016г.
През месец февруари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 18.03.2016г.
През месец март 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.04.2016г.
През месец май 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 20.06.2016г.