Открита процедура за възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с дата на публикуване 09.06.2015г. Пълна документация за участие

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 14.07.2015г.

Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 14.07.2015г.

Протокол и решение с дата на публикуване 27.07.2015г.

Договор с дата на публикуване 17.09.2015г.

Гаранции с дата на публикуване 02.10.2015г.
През месец септември няма извършени плащания – дата на публикуване 20.10.2015г.
През месец октомври няма извършени плащания – дата на публикуване 20.11.2015г.
През месец ноември няма извършени плащания – дата на публикуване 18.12.2015г.

Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.02.2016г.
През месец февруари няма извършени плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
През месец март няма извършени плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
През месец април няма извършени плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
През месец май няма извършени плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.
Гаранции за изпълнение с дата на публикуване 24.06.2016г.