Открита процедура за покупка на горива от бензиностанции за транспортните средства и механизация на Дружеството с дата на публикуване 02.06.2015г. Пълна документация за участие

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 14.07.2015г.

Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 22.07.2015г.

Протокол и решение с дата на публикуване 30.07.2015г.

Договори с дата на публикуване 23.09.2015г.

Гаранции с дата на публикуване 02.10.2015г.

Плащания – с дата на публикуване 20.10.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.