Открита процедура за инкасиране на суми за ВиК услуги с дата на публикуване 21.05.2015г. Пълна документация за участие

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 16.07.2015г.

Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 28.07.2015г.

Протокол и решение с дата на публикуване 15.09.2015г.

Договори с дата на публикуване 10.11.2015г.

Гаранции с дата на публикуване 12.11.2015г.

През месец ноември няма извършени плащания – дата на публикуване 18.12.2015г.

Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.

Плащания – с дата на публикуване 19.02.2016г.

Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.

Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.

Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.

Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.