Публична покана за доставка на тръби от ориентиран PVC (PVC-0) DN 315 документи

Протокол с дата на публикуване 09.04.2015г.

Договор с дата на публикуване 05.05.2015г.
През месец май няма извършени плащания – дата на публикуване 19.06.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.07.2015г.
През месец юли няма извършени плащания – дата на публикуване 13.08.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.09.2015г.
През месец септември няма извършени плащания – дата на публикуване 20.10.2015г.
През месец октомври няма извършени плащания – дата на публикуване 20.11.2015г.
През месец ноември няма извършени плащания – дата на публикуване 18.12.2015г.
През месец декември няма извършени плащания – дата на публикуване 19.01.2016г.
През месец януари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.02.2016г.
През месец февруари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 18.03.2016г.
През месец март 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.04.2016г.