Публична покана за ежедневен превоз на работници от гр.Плевен до ПСОВ – с.Божурица и обратно документи

Протокол с дата на публикуване – 05.03.2015г.

Договор с дата на публикуване – 02.04.2015г.
През месец май няма извършени плащания – дата на публикуване 19.06.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.07.2015г.
Плащания с дата на публикуване 13.08.2015г.
Плащания с дата на публикуване 18.09.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.10.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания с дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания с дата на публикуване 19.01.2016г.
Плащания с дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания с дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания с дата на публикуване 19.05.2016г.