Открита процедура за доставка на ПЕВП тръби и фасонни части с дата на публикуване 26.02.2015г. Пълна документация за участие
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 24.04.2015г.

Отварянето на ценовите оферти ще се състои на 22.05.2015г. от 10.00 часа на адреса на Възложителя. Дата на публикуване 18.05.2015г.

Протокол и решение с дата на публикуване 18.06.2015г.

Гаранции за участие с дата на публикуване 13.07.2015г.

Договор с дата на публикуване 13.07.2015г.
През месец юли няма извършени плащания – дата на публикуване 13.08.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.09.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.10.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.