Открита процедура за доставка на аварийни скоби с дата на публикуване 09.02.2015г. Пълна документация за участие

Отварянето на ценовите оферти ще се състои на 07.04.2015г. от 13.00 часа на адреса на Възложителя. Дата на публикуване 01.04.2015г.

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 01.04.2015г.

Протокол и решение с дата на публикуване 14.04.2015г.

Договор с дата на публикуване 15.05.2015г.

Гаранции за участие с дата на публикуване 20.05.2015г.
През месец май няма извършени плащания – дата на публикуване 19.06.2015г.
През месец юни няма извършени плащания – дата на публикуване 20.07.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 13.08.2015г.
През месец август няма извършени плащания – дата на публикуване 18.09.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.10.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.
През месец януари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
През месец март няма извършени плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Гаранции за изпълнение с дата на публикуване 07.06.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.