Открита процедура за възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с дата на публикуване 02.02.2015г. Пълна документация за участие

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 20.03.2015г.

Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 20.03.2015г.

Протокол и решение с дата на публикуване 31.03.2015г.

Договори с дата на публикуване 12.05.2015г.

Гаранции за участие с дата на публикуване 20.05.2015г.
През месец май няма извършени плащания – дата на публикуване 19.06.2015г.
През месец юни няма извършени плащания – дата на публикуване 20.07.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 13.08.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.09.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.10.2015г.
През месец октомври няма извършени плащания – с дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.02.2016г.
През месец февруари няма извършени плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
През месец март няма извършени плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.