Публична покана за доставка на външни и вътрешни гуми за транспортни средства и механизация документи

Протокол с дата на публикуване 12.01.2015г.
Договори с дата на публикуване 18.02.2015г.
През месец февруари няма извършени плащания – дата на публикуване 11.03.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.04.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.05.2015г.
Плащания с дата на публикуване 19.06.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.07.2015г.
Плащания с дата на публикуване 13.08.2015г.
Плащания с дата на публикуване 18.09.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.10.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания с дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания с дата на публикуване 19.01.2016г.
Плащания с дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания с дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания с дата на публикуване 19.04.2016г.
През месец март няма извършени плащания – дата на публикуване 19.04.2016г.