Публична покана за доставка на резервни части за транспортни средства документи

Протокол с дата на публикуване 05.12.2014г.
Договори с дата на публикуване 13.01.2015г.
През месец декември няма извършени плащания – дата на публикуване 19.01.2015г.
През месец януари няма извършени плащания – дата на публикуване 10.02.2015г.
Плащания с дата на публикуване 11.03.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.04.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.05.2015г.
Плащания с дата на публикуване 19.06.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.07.2015г.
Плащания с дата на публикуване 13.08.2015г.
Плащания с дата на публикуване 18.09.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.10.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания с дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания с дата на публикуване 19.01.2016г.

През месец януари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.02.2016г.