Публична покана за доставка на външни и вътрешни гуми за транспортни средства и механизация документи

Протокол с дата на публикуване 05.12.2014г.
Заповед за прекратяване с дата на публикуване 05.12.2014г.