Публична покана за доставка на електроматериали ниско и средно напрежение

документи

Протокол с дата на публикуване 03.12.2014г.

Договори с дата на публикуване 09.01.2014г.
През месец декември няма извършени плащания – дата на публикуване 19.01.2015г.

Плащания – с дата на публикуване 10.02.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 11.03.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.04.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.05.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.06.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.07.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 13.08.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.09.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.10.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.

През месец януари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.02.2016г.