Публична покана за застраховка гражданска отговорност
документи

Протокол с дата на публикуване 02.12.2014г.
Информация за плащания с дата на публикуване 15.01.2015г.