Публична покана за доставка на компресиран природен газ
документи

Протокол с дата на публикуване 24.11.2014г.
Договор с дата на публикуване 12.12.2014г.
През месец декември няма извършени плащания – дата на публикуване 19.01.2015г. През месец януари няма извършени плащания – дата на публикуване 10.02.2015г.
Плащания с дата на публикуване 11.03.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.04.2015г.
Плащания с дата на публикуване 20.05.2015г.
Плащания с дата на публикуване 19.06.2015г.
През месец юни няма извършени плащания – дата на публикуване 20.07.2015г.
През месец юли няма извършени плащания – дата на публикуване 13.08.2015г.
През месец август няма извършени плащания – дата на публикуване 18.09.2015г.
През месец септември няма извършени плащания – дата на публикуване 20.10.2015г.
През месец октомври няма извършени плащания – дата на публикуване 20.11.2015г.
През месец ноември няма извършени плащания – дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.

През месец януари 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания с дата на публикуване 18.03.2016г.