Открита процедура за доставка на водопроводна арматура с дата на публикуване 24.11.2014г. документация за участие

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 12.01.2015г.
Отварянето на ценовите оферти ще се състои на 15.01.2015г. от 10.00 часа на адреса на Възложителя. Дата на публикуване 12.01.2015г.
Протокол и решение за определяне на изпълнител с дата на публикуване 23.01.2015г.

Гаранции за участие с дата на публикуване 05.03.2015г.

Договори с дата на публикуване 12.03.2015г.
През месец март няма извършени плащания – с дата на публикуване 20.04.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.05.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.06.2015г.
През месец юни няма извършени плащания – с дата на публикуване 20.07.2015г.
През месец юли няма извършени плащания – с дата на публикуване 13.08.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.09.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.10.2015г.
През месец октомври няма извършени плащания – с дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.
През месец януари 2016г.няма извършени плащания – с дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.

Гаранции за изпълнение с дата на публикуване 07.06.2016г.