Публична покана за охрана със сигнално охранителна техника на обекти на Възложителя документи

Протокол с дата на публикуване 13.10.2014г.
Договори с дата на публикуване 03.11.2014г.

През месец октомври няма извършени плащания – дата на публикуване 18.11.2014г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2015г.

Плащания – с дата на публикуване 10.02.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 11.03.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.04.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.05.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.06.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.07.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 13.08.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.09.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.09.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.10.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.