Публична покана за доставка на течен хлор документи

Протокол с дата на публикуване 08.10.2014г.
Договор
През месец октомври няма извършени плащания – дата на публикуване 18.11.2014г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 10.02.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 11.03.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.04.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.05.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.06.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.07.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 13.08.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.10.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.