Публична покана за доставка на чугунени и стоманени части за водопроводи с номер в РОП 9022356 документи

Разяснение с дата на публикуване 06.08.2014г.по публичната покана

Протокол с дата на публикуване 04.09.2014г.
Договори с дата на публикуване 13.10.2014г.
През месец октомври няма извършени плащания – дата на публикуване 18.11.2014г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 10.02.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 11.03.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.04.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.05.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.06.2015г.
През месец юни няма извършени плащания – дата на публикуване 20.07.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 13.08.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.09.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.10.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.11.2015г.