Уважаеми клиенти,
„В и К“ – ЕООД гр. Плевен възнамерява в най-скоро време да предостави възможност на гражданите да получават електронни фактури чрез системата Prepiska, разработена съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
Това е важно за нашата природа. Нека да я съхраним.

Електронните фактури на „В и К“ – ЕООД гр. Плевен се генерират, обменят и съхраняват според изискванията на българското законодателство чрез средата Prepiska, която е официално одобрена за ползване от Комисията за регулиране на съобщенията и НАП /потвърждение от НАП с писмо Изх. № 26-И-69 от 18.06.2010г./

Ако изберете да получавате електронна фактура, то тогава трябва да направите следното:

1. Изтеглете документ – Молба – декларация;. (Същата може да получите в Центъра за услуги или от инкасатор)

2. Попълнената Молба-декларация може да подадете в Центъра за услуги, в сградата на „ВиК“ ЕООД – Плевен, на адрес Плевен, ул. „Сан Стефано“ 25; по пощата на същия адрес; на инкасатора; или подписана и сканирана на e-mail: rumiana@vik-pleven.com .
3. На посочения в декларацията е-mail, ще получите известие за ел.фактура от Prepiska.com. Писмото съдържа линк, на който трябва да направите регистрация, за да свалите фактурата. (регистрацията е безплатна; прави се еднократно).

Електронните фактури и тяхното изпращане и получаване чрез Prepiska.com е официално одобрено от НАП. Те са напълно равностойни на тези на хартиен носител.

Ако имате въпроси относно получаване на фактури по електронен път, задайте ги на телефон:

064/ 88 98 56 – Румяна Стояновa