Уважаеми клиенти юридически лица,
От 01.07.2011г. „В и К” – ЕООД гр. Плевен премина към изпращане на фактури по електронен път чрез системата Prepiska, разработена съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
Електронните фактури на „В и К” – ЕООД гр. Плевен се генерират, обменят и съхраняват според изискванията на българското законодателство чрез средата Prepiska, която е официално одобрена за ползване от Комисията за регулиране на съобщенията и НАП/потвърждение от НАП с писмо Изх. № 26-И-69 от 18.06.2010г./
Ако изберете да получавате електронна фактура, то тогава трябва да направите следното:
1. Изтеглете документ – Молба – декларация;
2. Попълнете данните на фирмата, с всички реквизити;
3. Изпратете попълнената Молба-декларация на факс: 064/ 88 98 66 или по пощата, на адрес: 5800 Плевен, ул. “Сан Стефано”25, “ВиК” ЕООД- Плевен, за инж. Валерия Манасиева, или сканироно копие на е-mail: plasment@vik-pleven.com
4. На e-mail, който сте посочили в Молбата – декларация, ще получите писмо от “ВиК”-Плевен, в което подробно е описано какви са следващите стъпки.

Ако имате въпроси относно обмена на фактури по електронен път между “ВиК” ЕООД – Плевен и вашата фирма, задайте ги на телефони с номера:

064/ 88 98 46- Валерия Манасиева
064/ 88 98 56 – Румяна Стоянова