За целта клиентите, които желаят да ползват Интеркарт трябва да направят регистрация на сайта на Интеркарт – www.icard.bg.
За повече подробности в меню „Интернет плащане“ в лявата странична лента на сайта.