Уважаеми клиенти на „В и К” ЕООД – гр. Плевен,

Във връзка със Закона за измерванията, чл. 43 и чл. 44, извършването на последваща проверка на индивидуалните водомери за студена вода е на всеки 5 години и e задължение на собственика. Ако срока на валидност на проверката на Вашия водомер е изтекъл, Ваше задължение е да предприемете действия за изпълнение.

Можете да използвате следните възможности за извършването й:

І. Вие сам сваляте водомера си и сам го поставяте:

1. Заявявате го за проверка в Регионалния Отдел на Български Институт по Метрология, Главна Дирекция „Мерки и измервателни уреди”, във Водомерния сервиз на „В и К” ЕООД – гр. Плевен, (проверката се извършва от представител на БИМ) или друго управомощено лице, като на място заплащате таксата за проверка.

При удостоверяване на повреда на водомера, същият следва да се от ремонтира при съгласие на клиента и да се извърши последваща проверка. „В и К” ЕООД – гр. Плевен извършва тази услуга в сервиза си на ул. „Г. М. Димитров” № 76, срещу заплащане.

2. Монтирате нов водомер, с изискваните от „Закона за измерване” проверки.

По т. І – заплащате сумата от 5,72 лв за пломбиране, в Центъра за услуги на дружеството, ул. „Сан Стефано” № 25, или в централния офис на съответния обслужващ район.

ІІ. „В и К” ЕООД- гр. Плевен сваля, поставя и пломбира водомера Ви, а Вие:

1. Заявявате го за последваща проверка в РО на БИМ ГД „Мерки и измервателни уреди”, Водомерен сервиз на „В и К” ЕООД – гр. Плевен, (проверката се извършва от представител на БИМ) или друго управомощено лице, като заплащате проверката на място. След това в Центъра за услуги на „В и К” ЕООД- гр. Плевен, (може и по телефон), уточнявате датата за поставянето и пломбирането на водомера.
Заплащате сумата от 11,53 лв. в Центъра за услуги на „В и К” ЕООД – гр. Плевен, на ул. „Сан Стефано” № 25 или в централния офис на съответния обслужващ район.

При установяване повреда на водомера, същият следва да се отремонтира при съгласие на клиента и да се извърши последваща проверка. „В и К” ЕООД – гр. Плевен извършва тази услуга в сервиза на ул. „Г. М. Димитров” № 76, срещу заплащане.

2. Купувате нов, с изискваните от Закона за измерванията проверки.
Заплащате сумата от 8,17 лв. в Центъра за услуги на „В и К” ЕООД – гр. Плевен, на ул. „Сан Стефано” № 25, или в централния офис на съответния обслужващ район.

ІІІ. „В и К” ЕООД- гр. Плевен извършва изцяло услугата, като Вие:

1. Заявявате (може и по телефон) искането си „В и К” ЕООД – гр. Плевен да извърши проверката, като уточнявате дата и час за сваляне на водомера. След получаване на резултатите от проверката, при редовен водомер, наш служител се свързва с Вас, за уточняване поставянето му.

Заплащате сумата от 17,53 лв. на касите на дружеството, следващия месец.

2.При негоден водомер, служителят Ви информира и уточнява с Вас дали ще се ремонтира водомера или ще закупите нов, както и дата и час за монтаж на новия или отремонтирания водомер.

Заплащате сумата от 17,53 лв., плюс стойността на ремонта, в зависимост от степента на износване (ако водомера се ремонтира), следващия месец на касите на Дружеството.

Цените на услугите са с ДДС и са в сила от 01 декември 2008година.

Телефон за връзка с „В и К” ЕООД – гр. Плевен: 0700 10 201, 88-98-65 на цената на един градски разговор – за всички Ваши въпроси, свързани с работата на Дружеството.