Уведомяваме нашите клиенти, включително обществени потребители – фирми, че в резултат на внедрен нов инкасов продукт, от началото на 2010-та година могат да заплащат на всяка каса ВиК-услуги за всички селища, обслужвани от ВиК-Плевен ЕООД.

Информация за броя и местоположението на касите на дружеството може да се намери в точката „Каси за разплащане” на сайта.