„ВиК” – Плевен напомня, че при невъзможност да осигурите достъп до водомера за месечен отчет, имате възможност да отчетете данните за изразходваната вода сами:

– На телефон: 070 01 02 01, където да съобщите имената на титуляра по партидата, адреса на имота и показанието на водомера /водомерите/;

– Да направите самоотчет на сайта на „ВиК” – Плевен, където е нужно да посочите абонатен номер /ИТН/ и името на титуляра по партидата.