„ВиК“- Плевен предлага на своите клиенти още един начин за плащане сметките за изразходена вода- по електоронен път, чрез сайта на „ePay“. Услугата е САМО за битови абонати и подробности по ползването й могат да се видят на страницата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Плевен, с адрес: „www.vik-pleven.com“, където е нужно да изберете от полето в ляво, „Плащане“. Така от всяко селище на област Плевен, обслужвано от Дружеството, клиентите могат да платят чрез ePay, по следния начин:
1. Клиентът си прави регистрация на страницата на „ePay.bg“.
2. След това, последователно от меню: „Плащане на сметки“, „Регистрирайте Вашите битови сметки за плащане“, от списъка с търговци, се избира ВиК- Плевен, където клиентът си регистрира своя ИТН. /“ИТН“ е номер, който е изписан на фактурите за платена вода, както и на фискалните бонове за платена вода/.
3. В началната страница на клиента, в профила му на страница „www.ePay.bg“, се извежда информация относно задълженията му към „ВиК“ – Плевен, ако има такива.
Заедно с разплащането по интернет, се въвеждат и плащане на банкомат или т.нар.“B-Pay“ и разплащане на сметките за вода чрез SMS.Подробности по тези две системи ще намерите отново на уеб страницата на „ВиК“- Плевен.
Телефонът, на който ще получите компетентна информация, относно електронното плащане на сметки за изразходвана вода, е: 88 98 58.
Вашите въпроси, относно услугите по интернет, можете да отправяте и на e-mail: rumiana@vik-pleven.com.