„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Плевен уведомява всички юридически лица на територията на Плевенска област, които плащат сметките си към „ВиК“ в брой, че с цел подобряване качеството на обслужване, считано от 1 ноември 2008г., ще получават фактурите си за вик- услуги на посочен от тях адрес за кореспонденция. При заплащане на сметките, юридическите лица ще получават фискална касова бележка.
За целта е нужно всички фирми /юридически лица/, при промяна на адреса им за кореспонденция, да посочат новия в Центъра за обслужване на клиенти, който се намира в сграда на Дружеството- ул. „Сан Стефано“ № 25. В интерес на добрите ни взаимоотношения, е желателно това да стане във възможно най-кратък срок.
Телефони за допълнителна информация:
88 98 17, 88 98 18 или 070 0102 01.