Обществени поръчки с публична покана


Публична покана за застраховка "Гражданска отговорност" с дата на публикуване 11.11.2015г. документи

Протокол с дата на публикуване 30.11.2015г.

Застрахователни полици и плащания
През месец януари 2016г. няма извършени плащания - дата на публикуване 19.02.2016г.