Обществени поръчки с публична покана


Публична покана за доставка на лабораторни консумативи с дата на публикуване 04.09.2015г. документи

Заповед за прекратяване по позиция №2 с дата на публикуване 16.09.2015г.

Протокол с дата на публикуване 30.09.2015г.

Договор с дата на публикуване 16.11.2015г.
През месец ноември няма извършени плащания - дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания - с дата на публикуване 19.01.2016г.
През месец януари 2016г. няма извършени плащания - дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания - с дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания - с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания - с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания - с дата на публикуване 20.06.2016г.