Обществени поръчки с публична покана


Публична покана за застраховка гражданска отговорност
документи


Протокол с дата на публикуване 02.12.2014г.
Информация за плащания с дата на публикуване 15.01.2015г.