Самоотчет на водомерите за студена вода:Абонатен номер (ИТН): *

Номер на партида:


Име и фамилия на титуляра на партидата: *


Показание на водомера:
*


E-mail: *

тел:

* Задължителни полета