Проекти

 

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ

“Център за интегрирани услуги” отвори врати във ВиК - Плевен. Той се намира на първия етаж в сградата  на Дружеството, което го прави лесно достъпен. В  него се предлагат  услуги, които и досега се извършваха от Компанията, но клиентите трябваше да търсят специалистите, които са им нужни за различните въпроси и проблеми. Сега заявките за всички услуги се правят в Центъра и обслужването е удобно, лесно и бързо. Работното време е от 7,30 до 17,30 часа. Целта ни е да улесним клиентите  и да  повишим тяхното доверие към Компанията.  С изграждането на Център за услуги  се реализира един от глобалните проекти, заложени като приоритет  в работата на Дружеството. Това е още едно доказателство, че оставаме верни на фирмената политика към клиентите -  диалог, отговорност, лоялност и постоянство.

Център за интегрирани услуги 

ЦЕНТЪРЪТ ЗА УСЛУГИ ПРЕДЛАГА:

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 • проучване за присъединяване
 • информация за наличните вик- мрежи и съоръжения около поземлен имот или разработване на устройствен план
 • съгласуване на проекти  и издаване на удостоверение за съгласуване
 • съгласуване на проект и сключване на предварителен договор за присъединяване към уличните вик- мрежи
 • издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • договор за присъединяване /окончателен/

“Център

УСЛУГИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА

 • отпушване на канализационни отклонения и външен канал
 • откриване на скрити течове / прослушване/ по външни и площадкови водопроводни мрежи

УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С   ИЗМЕРВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ВОДА

 • приемане на заявки за проверка на водомери
 • заявки за ремонт на водомери
 • заявки за пломбиране на водомери към вик-инсталацията
 • откриване и прехвърляне на партиди
 • заявки за отчитане на водомери, извън периода на мерене

СПРАВКИ

 • за таксувана вода
 • за дължими суми
 • начини на плащане

ТЕЛЕФОНЕН ЦЕНТЪР

Дейността на “ВиК” ЕООД- Плевен е изцяло насочена към клиентите на водоснабдителните и канализационни услуги, които Дружеството предлага. Стремим се да имаме постоянна обратна връзка с тях и винаги търсим мнението им за качеството на продуктите, които получават. В Центъра за услуги заработи и телефон на клиента, с номер: 070 01 02 01. Това е поредна стъпка в нашата последователна политика в услуга на потребителите. Този телефон е още един лесен и достъпен начин за връзка  с нас, на цената на един градски разговор, независимо от кое селище на територията на Плевенска област се обаждате  /без община Кнежа/. Това е първият такъв телефон в областта, който открива компания от ютилити-сектора.

“Център

КАК РАБОТИ ТЕЛЕФОННИЯТ ЦЕНТЪР?

Когато се свържете с телефон: 070 01 02 01, ще чуете нашият електронен водач. Това е запис, който ще ви насочи към информацията, която ви е нужна, посредством натискане на различен бутон на вашия апарат.
Бутон 1 - за справка по дължими суми на граждани, платими в брой
Бутон 2 - аварии
Бутон 3 – запис на съобщение с мнение или въпроси
Бутон 4 - връзка с оператор

Забележка:

- Насоките на електорнния ни водач ще можете да ползвате само, ако разполагате с апарат с тонално набиране. Ако нямате такъв, свържете се директно с наш оператор.

- За да проверите сметката си, ще е нужен абонатният ви номер, който е с шест цифри.  Той е изписан на фактурата ви за платена вода от предходния период!

“Център

НА ТЕЛЕФОН: 070 01 02 01 МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

 • Услугите, които предлага “ВиК” - Плевен
 • Причини за временни нарушения на водоподаването
 • Аварии и ремонти
 • Вашите сметки за изразходвана вода, при плащане в брой / само за    граждани/