Обществени поръчки 2019 година


Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти с дата на публикуване 20.03.2020г. Документация за участие

Протокол 1 с дата на публикуване 27.04.2020г.

Уведомление по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 28.04.2020г.