Доставка на електрическа енергия средно напрежение 20kV с дата на публикуване 23.08.2017г.Документация за участие